Vyhledat

Tento rok slavíme 20 let od založení firmy


Letošní rok je pro nás výjimečným rokem, protože právě letos je to 20 LET

od založení společnost AMMA PROGRESS s r.o.


Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se o úspěšný růst naší firmy zasloužili, tj. nejenom našim spolupracovníkům, ale i všem našim obchodním partnerům. Děkujeme za přízeň. Uvědomujeme si, že bez Vás by to nešlo a chceme Vám i do dalších let poskytovat služby na nejvyšší úrovni, jakou dokážeme.